Sprawdź ceny!

obszar roboczy

Nazwa użytkownika

hasło

Découvrez nous

Charter Cel CO2

Objectif CO2 Aby sprostać wyzwaniom związanym z ryzykiem zmian klimatu, angażujemy się w kilka działań z celu zmniejszenia zarówno zanieczyszczeń niż CO2. Karta jest częścią kompleksowego podejścia do walki ze zmianami klimatycznymi a dokładniej do redukcji emisji CO2, w partnerstwie z Ministerstwo Ekologii i ADEME.

Bez papieru

Zero papier Celem tego programu jest, aby przejść do zarządzania "zero papieru". Ta jakość jest dematerializacji nasze ogłoszenie i usunąć dokument papierowy, gdy jest to możliwe do zoptymalizować proces gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji. Tak więc, jesteśmy odpowiedzialni wobec naszego środowiska i zachowując go.

Eco-Driving

Eco driving Ten wewnętrzny szkolenia naszych kierowców jest poprawa ich bezpieczeństwa, a także innych użytkowników dróg i zmniejszenia nasze emisje CO2.
Szkolenie to pozwala na zmianę zachowania podczas jazdy dostosowany z naszych kierowców.
Ponadto szkolenie to pomaga zmniejszyć hałas z naszych ciężarówek z lepszej jazdy.